Austnesfjord innbyggerforening`s hovedside:

Denne ble stiftet 30.november 2006 .

Det ble på stiftelsesmøtet                       Sluttrapport fra prosjektet "Ei triveligere bygd"

valgt følgende styre:

Formann: Atle Karlsen

Sekretær: Steve Abrahamsen

Kasserer: Knut Harald Johansen

Styremedlemmer

Siv Monika Rosendal 

 Frank Johnsen

Vara Mona Pedersen