LAUPSTAD IDRETTSLAG

Etablert 12.04.1975.

Laupstad Idrettslag er et aktivt idrettslag som driver med:

Fotball , Ski , Turløype,Turmarsj som kan brukes sommer og vinter,

lekegruppe for de minste på skolen.

Arrangerer Laupstaddagan , samt andre sosiale tilstelninger for bygda vår.

Familiemedlemskap,støttemedlemmer.

LYSLØYPA:

Lysløypa vil være i drift mellom 17 og 22 alle dager.

Denne slås på etter behov ved og trykke på knappen på strømskapet ved starten av løypa.