Laupstad Vannverk AS  forlenger vannledningen til Eidet og Liland.

Arbeidet er nå fullført med meget godt resultat.

 

 

 

 

Har dere ellers noe på hjertet som kan komme på nett via www.laupstad.com så ta kontakt.

webmaster@laupstad.com